Pravno obvestilo

Vse pravice pridržane. Uporaba spletnih strani "Turistična kmetija Zgornji Zavratnik, Simona Germelj Šumah" je dovoljena v obsegu in vsebinah, ki so objavljene na spletu, vendar ne morejo zamenjati in v celoti prevzeti vloge originalnih obvestil ali informacij.

Vsebine spletnega mesta so informativnega značaja, zato "Turistična kmetija Zgornji Zavratnik, Simona Germelj Šumah" ne more prevzeti nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov.

Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta si bomo prizadevali zagotavljati njihovo ažurnost in točnost, vendar "Turistična kmetija Zgornji Zavratnik, Simona Germelj Šumah" ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Uporaba vsebin je na lastno odgovornost. Ob napotitvi uporabnikov na druga spletna mesta ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila.

Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet varstva avtorske in drugih sorodnih pravic ter vseh oblik intelektualne lastnine in so uporabnikom na voljo le za njihovo uporabo, vendar ne z namenom uporabe v komercialne ali kakšne druge pridobitne namene. "Turistična kmetija Zgornji Zavratnik, Simona Germelj Šumah" bo varoval zaupnost podatkov uporabnikov svojega spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili le z namenom izboljšanja spletnega mesta oz. za vzpostavitev stika z uporabnikom, če bo le-ta izrazil takšno željo.